Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχει  οργανώσει, από το 1993 μέχρι σήμερα, τα παρακάτω συνέδρια διεθνούς εμβέλειας:

 

 • Α΄ Συνέδριο Ελλάδας και Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με θέμα: «Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Πάτρα, 24-26 Σεπτεμβρίου 1993

 • Α΄ Διαβαλκανικό Συνέδριο με θέμα: «Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Πάτρα, 3-5 Μαΐου 1996

 • 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση», Πάτρα, 12-14 Ιουνίου 1998.

 • 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση», Πάτρα, 25-27 Ιουνίου 1999.

 • 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση», Πάτρα, 6-9 Ιουλίου 2000.

 • 4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Πάτρα, 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2001.

 • 5ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Πάτρα, 12-14 Ιουλίου

 • 6ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Πάτρα, 20 - 22 Ιουνίου 2003

 • 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Πάτρα, 18 - 20 Ιουνίου 2004.

 • 1o Συνέδριο με θέμα: «Το παρόν και το μέλλον των Παιδαγωγικών τμημάτων. Είκοσι χρόνια από την ίδρυσή τους, Πάτρα, 15-17 Οκτωβρίου 2004

 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»,  Aρτα, 10-11 Δεκεμβρίου2004

 • 9ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Πάτρα, 14 - 16 Ιουλίου 2006

 • Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Εκπαίδευση Τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα Βηματισμοί αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και του περιεχομένου της Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2008

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Διαδικτυακή Μετάδοση 2009

 
 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης