Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

      HOME

      

      

      

      

      

      

      

 

...

Στο Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης λειτουργον οι παρακτω ομδες εργασας:

 • Παραγωγ διδακτικο υλικο
 • Σκτσου και φωτογραφας
 • Μεταφρσεων
 • Παραγωγ λογισμικο
 • Λεξικογραφας

Ομδα παραγωγς διδακτικο υλικο

Η Ομδα αυτ ασχολεται αποκλειστικ με τη συλλογ στοιχεων για την εκπνηση διδακτικο υλικο ελληνικς γλσσας που απευθνεται σε ομογενες και αλλοδαπος του εξωτερικο, παλιννοστοντες, μειονοτικς ομδες και αλλοδαπος που κατοικον μνιμα στην Ελλδα.

Η Ομδα επανδρνεται απ:

 • Εκπαιδευτικος Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης
 • Καθηγητς Ξνων Γλωσσν
 • Πανεπιστημιακος Καθηγητς
 • Γλωσσολγους

Ομδα σκτσου και φωτογραφας

Η Ομδα σκτσου και φωτογραφας χει ως κριο αντικεμεν της την εικονογρφηση του διδακτικο υλικο.

Ομδα μεταφρσεων

Η Ομδα μεταφρσεων απαρτζεται απ ειδικος συνεργτες στην Ελλδα και το εξωτερικ. Συνεργζεται στεν με την Ομδα Λεξικογραφας για τη μετφραση των γλωσσαρων και των λεξικν.

Ομδα παραγωγς λογισμικο

Η Ομδα Παραγωγς Λογισμικο ασχολεται με τη δημιουργα:

 • CD-ROMs
 • Βιντεοκασετν
 • Κασετν χου  για το διδακτικ υλικ.

Ομδα λεξικογραφας

Η Ομδα Λεξικογραφας του ΚΕ.Δ.ΕΚ. ασχολεται με τη δημιουργα:

 • Λεξικν ελληνικς γλσσας (π.χ. ελληνορωσικ, ρωσοελληνικ, ελληνο-σερβικ, σερβοελληνικ κ.λπ.)
 • Γλωσσαρων για το διδακτικ υλικ.

 


   
Copyright