Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

Συγγράμματα

Κοινωνική Ψυχολογία

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Σχολική Ένταξη

Ιστορία Και Πολιτισμός

Πρακτικά Συνεδρίων- Επιμέλεια

Ατομικές Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά και Βιβλία

Συλλογικές Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά και Βιβλία

Ατομικές Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

Συλλογικές Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

 
   
© Copyright   Π Γεωργογιάννης