Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

- ...

Το Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημου Πατρν ιδρθηκε το 1997. Διευθυντς του Κντρου εναι ο Καθηγητς κ. Παντελς Γεωργογιννης.

Το ΚΕ.Δ.ΕΚ. χει ως αποστολ να βοηθσει τσο τους ομογενες και τους αλλοδαπος του εξωτερικο να γνωρσουν την ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ σο και τους παλιννοστοντες και αλλοδαπος στην Ελλδα να ενταχτον ομαλτερα στο σχολικ και ευρτερο κοινωνικ περιβλλον και να συμβλλει στη διαμρφωση διαπολιτισμικς πολιτικς.

Συγκεκριμνα, οι στχοι του ΚΕ.Δ.ΕΚ. εναι: 

 

 •  Η οργνωση τμημτων διδασκαλας ελληνικς γλσσας ως δετερης ξνης γλσσας για αλλοδαπος που συμμετχουν σε προγρμματα της Ευρωπακς νωσης.
 •  Η οργνωση τμημτων διδασκαλας ελληνικς γλσσας ως δετερης ξνης γλσσας για αλλοδαπος που διαμνουν στη χρα μας.
 •  Η γλωσσικ προετοιμασα αλλοδαπν υποψφιων φοιτητν για σπουδς σε ελληνικ πανεπιστμια.
 •  Η επιμρφωση εκπαιδευτικν της Α/βθμιας και Β/βθμιας εκπαδευσης, εκπαιδευτικν ελληνικς γλσσας του εξωτερικο, ομογενν και αλλοδαπν σε θματα πολυπολιτισμικς και διαπολιτισμικς εκπαδευσης.
 •  Η παραγωγ λογισμικο ελληνικς γλσσας και ελληνικο πολιτισμο.
 •  Η παραγωγ λεξικν νεοελληνικς γλσσας για τη διδασκαλα της σε αλλοδαπος.
 •  Ανταλλαγς για την οργνωση διαπολιτισμικν και διαπολιτιστικν εκδηλσεων απ εκπροσπους διαφρων χωρν στην Πτρα και απ την Ελλδα στις διφορες χρες με σκοπ την ανδειξη πολιτιστικν στοιχεων και την προθηση της διαπολιτισμικς επικοινωνας.
 •  Η προθηση της πολυπολιτισμικς και διαπολιτισμικς θεωρας και ρευνας.
 •  Η προθηση της ρευνας επ λων των γνωστικν αντικειμνων του Κντρου.
 •  Η παραγωγ ανλογου διδακτικο υλικο για λες τις βαθμδες της εκπαδευσης.
 •  Η οργνωση ειδικν συνεδρων και σεμιναρων.
 •  Η σναψη συμφωνιν συνεργασας επ των αντικειμνων του κντρου με παρμοιους φορες της Ελλδας και του εξωτερικο.
 •  Η επιμρφωση των Ελλνων εκπαιδευτικν που αποσπνται σε ελληνγλωσσα σχολεα Πανεπιστημιακ Τμματα του εξωτερικο.
 •  Η δρυση πανελλαδικο δικτου με φορες που ασχολονται με θματα μειονοττων και πολυπολιτισμικς-διαπολιτισμικς εκπαδευσης.
 •  Η δρυση παρμοιων δικτων με φορες του εξωτερικο.
 •  Η ανληψη πρωτοβουλιν για την προθηση και αναβθμιση της ελληνικς γλσσας και του ελληνικο πολιτισμο στο εξωτερικ.

 


   
Copyright