Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

Συλλογικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία

 

1.                  Μπουζακης, Σ. – Γεωργογιαννης, Π., (1991) “Σχολική Ένταξη – Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη”. Σμυρνιωτάκης, Αθήνα.

2.                  Georgogiannis, P. – Bouzakis, S., (1993) “Der Schuleintritt, Folgerungen einer empi rischen Untersuchung in Griechenland”, Zeitschrift fur internationale erziehungs - und sozialwissenschaftliche Forschung, Bohlau Verlag Koln Wien, Heft 1.

3.                  Σχολική ένταξη. Αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας στην Ελλάδα. (Περιοδικό Διεθνούς Εκπαίδευσης και Κοινωνικοεπιστημονικής Έρευνας), (με κριτές), 1993.

4.                  Γεωργογιάννης, Π., Βασιλοπούλου, Π., (1997) Παλιννόστηση και Αλλοδαποί στην Ελλάδα από το 1960 ως Σήμερα. Αίτια και Εξέλιξη. Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 37-44.

5.                  Γεωργογιαννης, Π., Αλμπανη, Β., Βασιλοπουλου, Π., (2000) “Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με τη μέθοδο της ελληνόγλωσσης επικοινωνίας και διαπολιτισμικότητας”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 35-41.

6.                  Γεωργογιαννης, Π., Αλμπανη, Β., Βασιλοπουλου, Π., Γουρουτιδου, Σ.,  (2000) “Μεθοδολογικές αρχές και δομή των βιβλίων της διδακτικής σειράς «Πες το Ελληνικά»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 42-49.

7.                  Γεωργογιαννης, Π., Γουρουτιδου, Σ., Αλμπανη, Β., Βασιλοπουλου, Π., (2000) “Μεθοδολογικές αρχές των συστατικών μερών της διδακτικής σειράς  «Πες το Ελληνικά»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 50-53.

8.                  Γεωργογιαννης, Π., Βασιλοπουλου, Π., Αλμπανη, Β., (2000) “Θεωρητική και διδακτική προσέγγιση της σειράς «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 66-73.

9.                  Αλμπανη, Β., Σπινθουρακη, Ι., Γεωργογιαννησ, Π., (2000) “Ανάλυση των συστατικών μερών της διδακτικής σειράς «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 74-78.

10.              Ντιλιου, Α., Καλλλιβωκα, Γ., Γεωργογιαννησ, Π., (2000) “Θεωρητική παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας από τη διδακτική σειρά  «Πες το Ελληνικά» σε μαθητές μη γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 54-60.

11.              Αβραμοπουλου, Μ., Γουρουτιδου, Σ., Γεωργογιαννησ, Π., (2000) “Θεωρητική παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας από τη διδακτική σειρά  «Πες το Ελληνικά» σε μαθητές γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 61-65.

12.              Αλμπανη, Β., Ντιλιου, Α., Γεωργογιαννησ, Π., (2000)  “Θεωρητική παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας από τη διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» σε διδασκόμενους μη γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 86-90.

13.              Βασιλοπουλου, Π., Γουρουτιδου, Σ., Γεωργογιαννησ, Π., (2000) “Θεωρητική παρουσίαση δειγματικής διδασκαλίας από τη διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» σε διδασκόμενους γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 103-107.

14.              Γεωργογιαννης, Π., Αναστασοπουλου, Ν., (2000)“Η αναγκαιότητα του γλωσσάριου στη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 108-119.

15.              Γεωργογιαννης, Π., Αβραμοπουλου, Μ., (2000)“Η δραματοποίηση ως εργαλείο εμπέδωσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 150-153.

16.              Γεωργογιαννης, Π., Νικολοπουλου, Φ., (2000) “Ο ρόλος της δραματοποίησης ως ενισχυτικό μέσο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 154-160.

17.              Γεωργογιαννης, Π., Παναγιωτακοπουλου, Μ., (2000) “Εμπειρίες από τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. και φοιτητές προγραμμάτων SOCRATES-ERASMUS”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 291-296.

18.              Γεωργογιάννης, Π., Λάμπος, Β., (2003), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Διδακτικό υλικό. Στο: Η γλώσσα και η διδασκαλία της, Αφιερωματικός Τόμος, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας (Α.Π.Θ.), Φλώρινα, Βιβλιολογείον, σελ. 11-21.

19.              Γεωργογιάννης, Π., Μπομπαρίδου, Χ., (2006) Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών: Θεωρητική και Ερευνητική Προσέγγιση. Στο: Γκόβαρης, Χ. – Θεοδωροπούλου, Α., Κοντακοσ, Α., Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα, Ατραπός, (υπό έκδοση).

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης