Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Ελληνικά ως Δεύτερη Γλώσσα για έφηβους και ενήλικες

Βιβλία

Συνοδευτικά

CDROM

Πες το Ελληνικά Για 6 έως 15 ετών

Βιβλία

Συνοδευτικά

 

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης