Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

1.                  Γεωργογιαννησ, Π., Καλλιβωκα, Γ., (1998), Δομ και περιεχμενο του τεχους Ι της σειρς «Πες το Ελληνικ», τεχη 1-6. Στα: Πρακτικ του 2ου Διεθνος Επιστημονικο Συνεδρου με θμα: “Τα Να Ελληνικ στις χρες της Κοινοπολιτεας”, 5-7 Μαου 1998, Σεβαστοπολη (Κριμαα).

2.                  Γεωργογιαννης, Π., Αλμπανη, Β.,  (2000), Κνητρα για την εκμθηση της ελληνικς γλσσας και επαγγελματικς προοπτικς των αποφοτων απ τμματα ελληνικν σπουδν του εξωτερικο”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος Ι, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σ. 366-377.

3.                  Γεωργογιαννης, Π., Βασιλοπουλου, Π., (2000) Η διδασκαλα της ελληνικς γλσσας σε παλιννοστοντες μαθητς απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης με βση τη διδακτικ σειρ  «Πες το Ελληνικ». Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος Ι, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σ. 378-388.

4.                  Γεωργογιαννης, Π., Βασιλοπουλου, Π., (2000), Η ανπτυξη της ελληνγλωσσης εκπαδευσης στις παρευξενιες χρες. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος Ι, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σ. 389-398.

5.                  Γεωργογιαννης, Π., Γουρουτιδου, Σ., (2000), Η ελληνγλωσση εκπαδευση στις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης. Προβλματα και προοπτικς. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος ΙΙ, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σ. 160-168.

6.                  Γεωργογιαννης, Π., Μελιτζανη, E., (2000) Ο Τουρισμς ως κνητρο για την εκμθηση της ελληνικς γλσσας. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος Ι, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σ. 295-307.

7.                  Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2000), Επιμρφωση εκπαιδευτικν πτυχιοχων τμημτων ελληνικν σπουδν του εξωτερικο - εμπειρικ και ερευνητικ δεδομνα”. Στα: Πρακτικ  του 1ου Διεθνος Συνεδρου διδασκαλας της Νας Ελληνικς ως ξνης γλσσας, Αθνα, 25-26 Σεπτεμβρου 2000.

8.                  Γεωργογιαννης, Π., Ντιλιου, Α., (2000), Η επιμρφωση εκπαιδευτικν που διδσκουν πρκειται να διδξουν την ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα στην Ελλδα στο εξωτερικ. να ειδικ πργραμμα επιμρφωσης εκπαιδευτικν στη διαπολιτισμικ εκπαδευση απ απσταση. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος ΙΙΙ, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σ. 52-64.

9.                  Γεωργογιαννης, Π., Πετρακης, Γ., (2000), Η Διδασκαλα και Εκμθηση της Ελληνικς Γλσσας με τη βοθεια των εκπαιδευτικν CD-ROM «Ελληνομθεια Ι» και «Πες το Ελληνικ». Στα: Πρακτικ  του 1ου Διεθνος Συνεδρου διδασκαλας της Νας Ελληνικς ως ξνης γλσσας, Αθνα, 25-26 Σεπτεμβρου 2000.

10.              Γεωργογιαννης, Π., Νικολοπουλου, Φ., (2000), Ο ρλος της δραματοποησης ως ενισχυτικ μσο για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος Ι, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σελ. 362-365.

11.              Γεωργογιαννης, Π., Αβραμοπουλου, Μ., (2000), Η δραματοποηση ως εργαλεο εμπδωσης στη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος Ι, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σελ.

12.              Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2001) “Οι επιδσεις μαθητν μειονοτικν ομδων σε σχση με τους λληνες μαθητς στην Ελλδα, σμφωνα με τις εκτιμσεις των εκπαιδευτικν”. Επιστημονικ Επετηρδα «ΑΡΕΘΑΣ», β τμος, Πτρα 2001 (υπ δημοσευση – επισυνπτεται πιστοποιητικ).

13.              Γεωργογιαννης, Π., Χρονη, Α., (2001) “Η διαφορετικτητα στη συμπεριφορ μαθητν πολιτισμικν μειονοττων και παλιννοστοντων στο ελληνικ σχολεο. Μια εμπειρικ ρευνα σε εκπαιδευτικος της Α/βθμιας εκπαδευσης”. Διαπολιτισμικ Εκπαδευση – Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, περιοδικ κδοση της Διεθνος νωσης για τα Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, τεχος 1, Πτρα 2001, σ. 26-35.

14.              Γεωργογιαννης, Π., Γουρουτιδου, Σ., (2001), Ομοιτητες και διαφορς ανμεσα στη ρωσικ και ελληνικ γλσσα - Δυσκολες που αντιμετωπζουν οι ρωσφωνοι κατ την εκμθηση της ελληνικς γλσσας. Στο: Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2001), Η αντληψη της διαφορετικτητας των αλλοδαπν φοιτητν που συμμετχουν σε προγρμματα επιμρφωσης ελληνικς γλσσας και πολιτισμο στο ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος ΙΙΙ, Πρακτικ 3ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2001, σ. 109-124.

15.              Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2001), Η αποτελεσματικτητα του τυπου Μεταπτυχιακο Προγρμματος Επιμρφωσης πτυχιοχων εκπαιδευτι-κν απ Τμματα Ελληνικν Σπουδν του εξωτερικο. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), διαπολιτισμικ εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, Πρακτικ 4ου Διεθνος Συνεδρου , Πτρα 28 Ιουνου – 1 Ιουλου 2001.

16.              Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2001), Οι επιδσεις μαθητν μειονοτικν ομδων σε σχση με τους λληνες μαθητς στην Ελλδα, σμφωνα με τις εκτιμσεις των εκπαιδευτικν”. Επιστημονικ Επετηρδα «ΑΡΕΘΑΣ», β τμος, Πτρα 2001.

17.              Γεωργογιαννης, Π., Παναγιωτακοπουλου, Μ., (2001), Ενδεικτικς ασκσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας απ τη διδακτικ σειρ «Πες το Ελληνικ». Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος ΙΙΙ, Πρακτικ 3ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2001, σ. 469-480.

18.              Γεωργογιννης, Π., Παντελοπουλου, Κ., (2001), Σκψεις για την παραγωγ διδακτικο υλικο ελληνικς ιστορας και ελληνικο πολιτισμο. Στο: Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος IΙ, Πρακτικ 3ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα., σελ. 427-436.

19.              Γεωργογιννης, Π., Χριστοπουλου, Α., (2001), Η διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης  ξνης γλσσας σε ενλικες μσα απ αυθεντικ υλικ για το «Ελληνικ ως δετερη γλσσα». Στο: Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος IΙ, Πρακτικ 3ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα., σελ.408-426.

20.              Γεωργογιαννης, Π., Χρονη, Α., (2001), Η διαφορετικτητα στη συμπεριφορ μαθητν πολιτισμικν μειονοττων και παλιννοστοντων στο ελληνικ σχολεο. Μια εμπειρικ ρευνα σε εκπαιδευτικος της Α/βθμιας εκπαδευσης. Στο: Διαπολιτισμικ Εκπαδευση – Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, περιοδικ κδοση της Διεθνος νωσης για τα Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, τεχος 1, Πτρα 2001, σ. 26-35.

21.  Γεωργογιννης, Π., Αναστασοπουλου, Ν., (2002), Η εκμθηση και η διδασκαλα πρτης ανγνωσης και γραφς στην ελληνικ γλσσα ως δετερη ξνη με πολυμσα (αλληλεπιδραστικ μθοδος): CD-ROM «Πες το Ελληνικ», Στο: Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος IV, Πρακτικ 4ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα.

22.  Γεωργογιννης, Π., Λμπος, Β., Παντελοπολου, Κ., (2002), Ομοιτητες και διαφορς ανμεσα στη ρωσικ και την ελληνικ γλσσα – δυσκολες που αντιμετωπζουν οι ρωσφωνοι κατ την εκμθηση της ελληνικς γλσσας, Στο: Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος Ι, Πρακτικ 4ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα., σελ. 121-128.

23.  Γεωργογιννης, Π., Λμπος, Β., Παντελοπολου, Κ., (2003), Ο συνεδριακς θεσμς του Κντρου Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης του Πανεπιστημου Πατρν. Στο: Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, Στο: Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος IΙ, Πρακτικ 5ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα.

24.  Καρκουλη, Μ., Γεωργογιννης, Π., (2003), Παργοντες που επηρεζουν την επδοση αλλοδαπν μαθητν Δ’ και Στ’ τξης στη Γλσσα. Στο: Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, Στο: Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος IΙΙ, Πρακτικ 6ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα, σελ. 464-477.

25.  Μπομπαριδου, Χ., Κουνελη, Β., Γεωργογιννης, Π., (2004), Διαπολιτισμικ Επρκεια και Ετοιμτητα – Οι απψεις των Εκπαιδευτικν. Στο: Διαπολιτισμικ Εκπαδευση, Πρακτικ 1ου Πανελληνου Συνεδρου, Συνεδριακ Κντρο ρτας «Δινη»10-11 Δεκεμβρου 2004, Πτρα, σελ. 71-83.

26.  Κουνελη, Β., Μανικα, Δ., Γεωργογιννης, Π., (2004), Η Εκπαιδευτικ Επρκεια και η Εκπαιδευτικ Ετοιμτητα των Πρωτοδιριστων Εκπαιδευτικν. Στο: Διαπολιτισμικ Εκπαδευση, Πρακτικ 1ου Πανελληνου Συνεδρου, Συνεδριακ Κντρο ρτας «Δινη»10-11 Δεκεμβρου 2004, Πτρα, σελ. 84-97.

27.  Μανικα, Δ., Μπομπαριδου, Χ., Γεωργογιννης, Π., (2004), Ο νμος 2496/96 για τη Διαπολιτισμικ Εκπαδευση. Στο: Διαπολιτισμικ Εκπαδευση, Πρακτικ 1ου Πανελληνου Συνεδρου, Συνεδριακ Κντρο ρτας «Δινη»10-11 Δεκεμβρου 2004, Πτρα, σελ. 98-112.

28.  Γεωργογιννης, Π., Λμπος, Β., Παντελοπολου, Κ., (2005), Ο συνεδριακς θεσμς του Κντρου Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης του Πανεπιστημου Πατρν. Στο: Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος IΙ, Πρακτικ 5ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα.

29.  Γεωργογιννης, Π., Λγιος, Β., Κουνλη, Β., (2005), Διοικητικ επρκεια και ετοιμτητα των διευθυντν σχολικν μονδων. Στο: Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης, Πρακτικ 2ου Πανελληνου Συνεδρου, ρτα 2-4 Δεκεμβρου 2005, Πτρα, σελ. 19-32.

30.  Γεωργογιννης, Π. Λαγιοσ, Β., Μανικα, Δ., (2005), Κριτρια επιλογς και καθκοντα διευθυντν σχολικν μονδων σμφωνα με την εκπαιδευτικ νομοθεσα. Στο: Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης, Πρακτικ 2ου Πανελληνου Συνεδρου, ρτα 2-4 Δεκεμβρου 2005, Πτρα, σελ. 33-45.

31.  Γεωργογιννης, Π. Μπομπαριδου, Χ., Λαμπρη, Ε., (2005), Διευθυντς Εκπαδευσης και Προστμενοι Γραφεων Εκπαδευσης: Κριτρια Επιλογς – ργο και καθκοντα.. Στο: Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης, Πρακτικ 2ου Πανελληνου Συνεδρου, ρτα 2-4 Δεκεμβρου 2005, Πτρα, σελ. 46-55.

32.  Γεωργογιννης, Π. Πιγκα, Μ., Κουνελη, Β., (2005), ργο και καθκοντα των Σχολικν Συμβολων σμφωνα με το νομοθετικ πλασιο. Στο: Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης, Πρακτικ 2ου Πανελληνου Συνεδρου, ρτα 2-4 Δεκεμβρου 2005, Πτρα, σελ. 56-69.

 

 

 

 
Copyright