Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

CDROM 1
N
...
2000

Το CD-ROM αυτ αποτελε να σημαντικ συμπλρωμα διδασκαλας απουσα δασκλου χωρς αυτ να σημανει τι αποκλεεται και η χρση του για διδασκαλα απ το διδσκοντα. Η δομ του βασζεται στη δομ του πρτου τμου της διδακτικς σειρς. Αρχικ εμφανζονται οι διλογοι σε δυο μορφς: σε ηχητικος διλογους εκφωνημνους απ επαγγελματες, στε ο διδασκμενος να χει να ηχητικ πρτυπο προφορς της ελληνικς γλσσας, και σε ηχητικος διλογους ηχογραφημνους στο φυσικ τους περιβλλον με την ενσωμτωση στο CD-ROM βντεο. Παρλληλα, ο διδασκμενος χει τη δυναττητα να συμβουλευτε τους καννες προφορς, τσι στε να γνωρσει το μηχανισμ γραφς και προφορς των γραμμτων της ελληνικς γλσσας, αλλ και να πληροφορηθε ταυτχρονα για τα μεταγλωσσικ της φαινμενα. Η κατανηση των 22 κειμνων του τμου I επιτυγχνεται με το γλωσσρι ενοττων, το αλφαβητικ γλωσσρι και την αναζτηση των λξεων με επιλογ τους στο κεμενο. σον αφορ τις γραμματικς και συντακτικς ασκσεις ο διδασκμενος καλεται να τις συμπληρσει με τη βοθεια των παραδειγμτων που του παρχονται σε κθε σκηση, παρνοντας κθε φορ τις απαντσεις «σωστ» «λθος, προσπθησε πλι». Αφο συμπληρσει λες τις ασκσεις για πρτη φορ, πατει το κουμπ βαθμολγησης και του δνεται το ποσοστ επιτυχας. τσι, στο τλος κθε εντητας, ο διδασκμενος χει τη δυναττητα να δει τη συνολικ βαθμολογα που αποκμισε αξιολογντας ο διος τον εαυτ του. Το CD-ROM συνοδεεται και απ συνοπτικ παρρτημα γραμματικς και συντακτικο, στο οποο με την ανλογη σκηση παραπμπεται ο διδασκμενος, προκειμνου να ενημερωθε για το εκστοτε γραμματικ και συντακτικ φαινμενο. χει μως και τη δυναττητα, επιλγοντας το σχετικ κουμπ, να οδηγηθε στην αναλυτικ παρουσαση λης της γραμματικς και του συντακτικο και να βρει αυτ που τον ενδιαφρει.

 

 

 

 
Copyright