Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

N
1999
1-6
Κθε βιβλο της διδακτικς σειρς ?Πες το Ελληνικ? συνοδεουν γλωσσρια στις παρακτω γλσσες: Αγγλικ- Βουλγαρικ -Γαλλικ - Γερμανικ - Ρωσικ- Τουρκικ - Φλαμανδικ Παρνοντας ως βση το γεγονς τι οι μαθητς που καλονται να μθουν μια ξνη γλσσα εναι πολ πιο προχωρημνοι στη γλσσα της χρας υποδοχς, αν εναι ομογενες, στη μητρικ τους γλσσα, αν εναι αλλοδαπο, και τι η ελληνικ γλσσα εναι δετερη ξνη γλσσα γι? αυτος, δημιουργσαμε τα γλωσσρια. Στα γλωσσρια μεταφρζονται λες οι λξεις που υπρχουν στα ξι βιβλα της διδακτικς σειρς ετε αυτς εναι στο αλφαβητρι ετε στα μαθματα ετε στις ασκσεις. Ειδικ στο γλωσσρι του βιβλου 1, η απδοση της σημασας των λξεων του αλφαβηταρου γνεται με τη βοθεια της εικονικς τους παρστασης, επειδ το βιβλο αυτ προορζεται για μαθητς που δε γνωρζουν ανγνωση και γραφ. Στη συνχεια, αφο προχωρσει το πρτο στδιο ανγνωσης και γραφς στην πρτη και δετερη γλσσα, δνεται η μετφραση λων των λξεων που εμπεριχονται στο βιβλο
 

 

N
1999
Δνονται αναλυτικς οδηγες για τον τρπο διδασκαλας των μαθημτων καθς και διευκρινσεις για τον τρπο διεξαγωγς των παιγνιδιν και των υπλοιπων ασκσεων. Στο τλος του βιβλου του δασκλου παρατθενται κποιες δειγματικς διδασκαλες, απ τις οποες ο δσκαλος μπορε να πρει ερεθσματα για την επιτυχ διεξαγωγ του μαθματος και πιθανν να βρει διδακτικος δρμους που θα μπορσει να ακολουθσει κατ την πορεα της διδασκαλας του.
 

 

N
1999
1-6
Οι ασκσεις που περιχονται σε αυτ τα βιβλα αφορον στην επκταση και τη διερυνση του διδακτικο ργου και παρλληλα με αυτς επιδικεται η βαθτερη εμπδωση των λεξιλογικν και γραμματικν φαινομνων. Για να μην καταντον οι ασκσεις κουραστικς και μοντονες και προκειμνου να τραβον το ενδιαφρον των μαθητν, δνονται σε μορφ παιγνιδιν με αποτλεσμα να προγεται η φαντασα και η δημιουργικτητ τους
 

 

N
1999
-
Τα ντυπα διαπστωσης της ελληνομθειας - τεστ προδου, τα οποα χουν συνταχθε με βση τη διδακτικ σειρ «Πες το Ελληνικ», βοηθον τον εκπαιδευτικ να ξεπερσει το πρβλημα της ανομοιογενος σνθεσης των μαθητν του που οφελεται στο διαφορετικ βαθμ κατοχς της ελληνικς γλσσας και να τους εντξει στην αντστοιχη ομδα. Με λλα λγια πρκειται για να χρσιμο εργαλεο που δνει τη δυναττητα στον εκπαιδευτικ να φτιξει ομοιογενες ομδες, απαρατητες για την αποτελεσματικτερη απδοση της διδακτικς διαδικασας. Παρλληλα, τα ντυπα διαπστωσης της ελληνομθειας μπορον να λειτουργσουν και ως τεστ αξιολγησης της προδου των μαθητν και σε ενδιμεσα διαστματα, αλλ και με την ολοκλρωση κθε βιβλου της διδακτικς σειρς
 

 

N
1999
1-6
Οι καστες χου περιλαμβνουν τα διαλογικ και αφηγηματικ κεμενα των διδακτικν μαθημτων βοηθντας τους μαθητς στη σωστ προφορ της ελληνικς γλσσας, αφο χουν την ευκαιρα να ακοσουν τα ελληνικ στο φυσικ τους χρο
 

 

 

 
Copyright