Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

N
2000
I-V

Κθε τμο της διδακτικς σειρς «Ελληνικ ως δετερη γλσσα» συνοδεουν γλωσσρια στις παρακτω γλσσες: Αγγλικ Αλβανικ Βουλγαρικ Γαλλικ Γερμανικ Ισπανικ Ρουμανικ Ρσικα Σρβικα Τορκικα Φλαμανδικ Τα γλωσσρια αποτελον βοηθητικ μσο μετβασης του διδασκμενου απ τη μητρικ του γλσσα στην Ελληνικ. Αποτελονται απ δο βασικ μρη, το γλωσσρι ενοττων και το αλφαβητικ γλωσσρι. Στο πρτο μρος μεταφρζονται λες οι λξεις με τη σειρ που εμφανζονται σε κθε εντητα. Τα ρματα βρσκονται στο α ενικ πρσωπο, εν τα ουσιαστικ, τα επθετα, οι αντωνυμες και οι μετοχς της παθητικς φωνς, στην ονομαστικ ενικο, στε ο διδασκμενος να εξοικεινεται με την κλση αυτν των μερν του λγου. Παρλληλα, δπλα στην ελληνικ λξη και μσα σε παρνθεση αναγρφεται το μρος του λγου στο οποο ανκει αυτ. Στα ουσιαστικ προσδιορζεται επσης μσα σε παρνθεση το γνος τους με τη γραφ του κατλληλου κθε φορ ρθρου, εν στα επθετα, τις αντωνυμες και τις μετοχς παθητικς φωνς σημεινονται και τα τρα γνη. Στο δετερο μρος, το αλφαβητικ γλωσσρι, περιχονται λες οι λξεις των ενοττων των βιβλων κατ αλφαβητικ σειρ, πως δηλαδ θα τις συναντοσε κποιος σε να ελληνικ λεξικ. Αρχικ παρατθενται αλφαβητικ τα κρια ονματα και στη συνχεια λα τα κοιν ονματα συνοδευμενα απ το γνος τους σε ποια αυτ χρειζεται.

 

 

N
2000
, -

Το βιβλο δασκλου αποτελε να συμβουλευτικ βοθημα για το δσκαλο χωρς να τον περιορζει στη διδασκαλα του να τον δεσμεει με τις συγκεκριμνες προτσεις. Αποτελεται απ τσσερα βασικ μρη. Στο πρτο μρος γνεται μια σντομη αναφορ στους στχους και τις δραστηριτητες του ΚΕ.Δ.ΕΚ. Στο δετερο μρος γνεται αναλυτικ παρουσαση των ενοττων των τμων Ι και ΙΙ και δνονται συγκεκριμνες οδηγες για τη μθοδο και τον τρπο διδασκαλας κθε μρους αυτν, καθς και τη χρση των γλωσσαρων. Με το τρτο μρος στοχεουμε στην κατανηση της λειτουργας των διαφανειν και τη σωστ χρση τους απ το δσκαλο, εν στο τελευταο μρος παρατθενται δο ενδεικτικ διαγρμματα ? προτσεις διδασκαλας, μα για διδασκμενους που δε γνωρζουν καθλου την ελληνικ γλσσα και μα για διδασκμενους που τη γνωρζουν, προκειμνου να διευκολνουμε το δσκαλο στο εκπαιδευτικ του ργο.

 

 

N
2000

Το «Παρρτημα Γραμματικς και Συντακτικο» αποτελε συνοδευτικ μρος ολκληρης της σειρς και σε αυτ παραπμπουν οι «Γραμματικς και συντακτικς ασκσεις» των ξι τμων της σειρς. Αποτελεται απ δο μρη, τη Συνοπτικ Γραμματικ της ελληνικς γλσσας που βασζεται στη Γραμματικ του Μανλη Τριανταφυλλδη, και το Συνοπτικ Συντακτικ, που εναι βασισμνο στο Συντακτικ της Νας Ελληνικς του Ο.Ε.Δ.Β. Τα γραμματικ και συντακτικ φαινμενα που εμφανζονται στα βιβλα αναλονται με καννες και κυρως με πνακες και παραδεγματα, στε ο διδασκμενος να μπορσει να κατανοσει πλρως και τα απλ και τα πιο σνθετα απ αυτ και να φτσει τσι στη γνση και σωστ χρση της ελληνικς γλσσας.

 

 

N
2000
, I-IV

Οι καστες χου που συνοδεουν τους τσσερις πρτους τμους της διδακτικς σειρς «Ελληνικ ως δετερη γλσσα» περιλαμβνουν την ηχητικ απδοση των διαλγων και αφηγηματικν κειμνων των διδακτικν ενοττων κθε τμου βοηθντας τους διδασκμενους στη σωστ προφορ της ελληνικς γλσσας, αφο χουν την ευκαιρα ν? ακοσουν τα ελληνικ στο φυσικ τους χρο

 

 

N
2000

πως και στη διδακτικ σειρ «Πες το Ελληνικ», τσι και στη διδακτικ σειρ «Ελληνικ ως δετερη γλσσα» τα ντυπα διαπστωσης της ελληνομθειας τεστ προδου, τα οποα χουν συνταχθε με βση τη διδακτικ σειρ «Ελληνικ ως δετερη γλσσα» βοηθον τον εκπαιδευτικ να ξεπερσει το πρβλημα της ανομοιογενος σνθεσης των μαθητν του που οφελεται στο διαφορετικ βαθμ κατοχς της ελληνικς γλσσας και να τους εντξει στην αντστοιχη ομδα. Με λλα λγια πρκειται για να χρσιμο εργαλεο που δνει τη δυναττητα στον εκπαιδευτικ να φτιξει ομοιογενες ομδες, απαρατητες για την αποτελεσματικτερη απδοση της διδακτικς διαδικασας. Παρλληλα, τα ντυπα διαπστωσης της ελληνομθειας μπορον να λειτουργσουν και ως τεστ αξιολγησης της προδου των διδασκμενων με την ολοκλρωση κθε τμου της διδακτικς σειρς.

 

 

 

 
Copyright