Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

 1. Εκπαιδευτικ Επρκεια και Ετοιμτητα Εκπαιδευτικν Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαδευσης
 2. Διαπολιτισμικ Επρκεια και Ετοιμτητα Εκπαιδευτικν Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαδευσης
 3. Ενδοομαδικς και Δυομαδικς Συνεργασες και Συγκροσεις στα πλασια μεικτν μαθητικν ομδων με λληνες και Αλλοδαπος
 4. Ο ρλος της Κοινωνικς Ενσχυσης και οι Επιδσεις Ελλνων και Αλλοδαπν μαθητν
 5. Προκαταλψεις και Συγκινησιακς Διαδικασες σε λληνες και Αλλοδαπος
 6. Κνητρα Επδοσης σε λληνες και Αλλοδαπος
 7. Παργοντες Επδρασης στην εκμθηση της Ελληνικς ως Δετερης Ξνης Γλσσας
 8. Αντιλψεις εκπαιδευτικν Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαδευσης για τη συμπεριφορ Ελλνων και Αλλοδαπν μαθητν
 9. Αναμρφωση του Διδακτικο Υλικο Πες το Ελληνικ
 10. Διοικητικ Επρκεια και Ετοιμτητα – Στρες των Διευθυντν Σχολικν Μονδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαδευσης
 11. Μοντλα Διαπολιτισμικς Διδακτικς
 12. Η επδραση των Μσων Μαζικς Επικοινωνας (τηλεραση) σε λληνες και Αλλοδαπος μαθητς της Δημοτικς Εκπαδευσης
 13. Η εξλιξη της Εκπαιδευτικς Επρκειας και Ετοιμτητας των φοιτητν του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης του Πανεπιστημου Πατρν
 

 

 

 
Copyright